Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

Vestlandsutstillingen 2020

September 5, 2020 - October 4, 2020

Til Vestlandsutstillingen 2020 har kurator Elise By Olsen teke utgangspunkt i førestillingar om det ‘typisk’ norske i møte med det ‘typisk’ internasjonale innan samtidskunst. Det vestlandske landskap er levande nasjonalromantikk som til eikvar tid er synleg for området sine kunstnarar og dermed uunngåeleg. By Olsen interesserer seg for korleis landskapet formar kunsten den dag i dag. Samstundes lever me i ei tid der det er enkelt å delta i kunstnarlege diskursar utanfor sin lokale eksistens. I kjølvatnet av ein digital revolusjon, som nettopp er fri for mentale og fysiske avgrensingar gjennom tid og rom, spør kuratoren seg om det går an å tenkje nasjonalromantikk på nytt? Til svar har ho valt ut kunstnarar som går i nær dialog med sine omgjevnader – gjennom organiske prosessar, tidkrevjande metodar og handfaste materialar. I Vestlandsutstillingen 2020 vert forventningar om kuratorisk heilskap og geografisk tilhøyrsle forkasta til fordel for spontane, og overraskande analoge, spenningar mellom materialar, verk og publikum.

Deltakande kunstnarar:

Ananda Serné, Catalina Aguilera, Eli Maria Lundgaard, Hans-Marius Pilskog Giske, Inga S. Søreide, Jan Kåre Ruud, Matias Kiil, Marit Silsand, Sofia Heinonen, Sofia Eliasson, Steinar Haga Kristensen, Thor Tao, Tore Winsents, Urd Pedersen, Vilde Salhus Røed

Kurator: Elise By Olsen


English
Vestlandsutstillingen 2020 explores the quintessential ‘Norwegian’ in relation to the quintessential ‘international’ in contemporary art. The Norwegian west coastal landscape is inherently vibrant, with a heavy association to the era of national romanticism, which is visible to the area’s artists at all times and thus inevitable. Curator Elise By Olsen takes interest in how the landscape and its history sculpts art to this day. Simultaneously, we’re living in a time where participating in artistic discourse outside of one’s local existence is possible. In the wake of a digital revolution, which is free from the mental and physical boundaries of time and space; is it possible to rethink and recontextualize national romanticism today? As a response the curator has selected artists who still engage in close dialogue with their surroundings – through organic processes, time-consuming methods and solid materials. Vestlandsutstillingen 2020 rejects expectations of curatorial unity and geographical affiliation in favour of spontaneous, and surprisingly analogue, tensions between materials, works and the audience.

Exhibition
Ananda Serné, Catalina Aguilera, Eli Maria Lundgaard, Hans-Marius Pilskog Giske, Inga S. Søreide, Jan Kåre Ruud, Matias Kiil, Marit Silsand, Sofia Heinonen, Sofia Eliasson, Steinar Haga Kristensen, Thor Tao Hansen, Tore Winsents,
Urd J. Pedersen, Vilde Salhus Røed

Details

Start:
September 5, 2020
End:
October 4, 2020
Exhibit Tags:
,

Curator

Elise By Olsen
Email:
elise@wallet-mag.com
View Organizer Website

Other

Åpningstider
Åpningstider: ons– fre kl. 11–15 lør– søn kl. 11–16
Vernissage
Vernissage: 05/09 kl. 14:00 - 16:00

Venue

Kunsthuset Kabuso
Hardangerfjordvegen 626
Øystese, 5610 Norway
+ Google Map
Phone:
474 79 987
View Venue Website