Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

Karl-Kristian Jahnsen Hus – FADING FACES – Animals of the past in the forest of the ghost

September 12, 2020 - September 27, 2020

Bergen
Veiten 1, 5012 Bergen
https://karl-kristianjahnsenhus.com/?fbclid=IwAR18Opz_C4XzH1rS6PKLwafng5vKSs_hy6WZJqzDDq2U_bVybd1aDKr14bwhttp://


“Lyden av skrikende dyr, skudd, bomber, motorsager gjennom trestammer, bulldosere og skog som flatgjøres. Trær som faller mot bakken avgir en vibrerende bass, og jeg føler det på kroppen.”

Gjennom lyd, bilde og installasjonen fremstilles et potensielt bilde av en fremtid hvor dyr og skog er lagt i aske som følge av menneskers brutalitet mot naturen.
Disse interaksjonene, den misforståtte balansen mennesket har av hvem naturen tilhører, og en nesten poetisk påminnelse om hvilke konsekvenser handlingene våre kan ha, fremstilles i en mektig symbiose i Fading Faces.

***

Kunstner Karl-Kristian Hus (f.1994) er oppvokst på den lille øya Bjorøy like utenfor Bergen.
Han er nylig returnert til hjemlandet etter endte studier i Creative arts på Bachelor nivå i Australia. Særlig har uttrykk innenfor tekstil, skulptur, maleri,«printmaking» og kunstfotografi stått sentralt i Hus’ studie.

«Fading Faces – Animals of the past in the forest of the ghosts» er Hans første soloutstilling etter avsluttet studie. Utstillingen står I henholdvis Bergen og Oslo høsten 2020.

FB event: “UTSTILLING: FADING FACES av Karl-Kristian Jahnsen Hus”


English

“The sound of screaming animals, gun shots, bombs, bulldozers and forests flattening. Trees falling to the ground emit a vibrating bass, and I feel it on my body.”

Through sound, image and installation, Jahnsen-Hus presents a potential image of a future where animals and forests are reduced to ashes as a result of human brutality against nature.
These interactions, the misunderstood balance man has of whom nature belongs to, and an almost poetic reminder of the consequences of our actions, are presented in a powerful symbiosis in Fading Faces.

***

Artist Karl-Kristian Hus (b. 1994) grew up on the small island of Bjorøy just outside Bergen.
He has recently returned to his home country after completing his studies in Creative arts at Bachelor’s level in Australia. In particular, expressions within textiles, sculpture, painting, “printmaking” and art photography have been central to Hus’ study.

“Fading Faces – Animals of the Past in the Forest of the Ghosts” is His first solo exhibition after completing his studies. The exhibition will be held in Bergen and Oslo autumn of 2020.

FB event: “UTSTILLING: FADING FACES av Karl-Kristian Jahnsen Hus”

Details

Start:
September 12, 2020
End:
September 27, 2020
Exhibit Tags:

Other

Åpningstider
Åpningstider: man– fre kl. 14–20 lør– søn kl. 12–18
Vernissage
Vernissage: 12/09 kl. 18:00 - 23:00