Select Page
Loading Exhibits

« All Exhibits

  • This exhibit has passed.

FFB – Fellesskapsprosjektet å fortette byen

September 4, 2020 - November 8, 2020

Parallelt med Festspillutstillingen presenterer Bergen Kunsthall en mini-retrospektiv utstilling med arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), fylt av objekter og arkivmateriale som gruppen har samlet og produsert i løpet av det siste tiåret.

Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen består av en gruppe arkitekter basert i Oslo og Tromsø. Prosjektet er en uavhengig plattform for kritisk undersøking av arkitektur. De jobber med 1:1 arkitektoniske installasjoner og temporære romlige strukturer. Gruppens prosjekter utforsker friheten ved en «bottom up», ikke-hierarkisk form for beslutningstagning, og disse prosessenes vilkår innenfor den skandinaviske modellen for «korrekt oppførsel» og nasjonalstatens reguleringer. FFB ble etablert i 2010 av Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff. Siden 2013 har komponist Ánndaris Rimpi og billedkunstner Matti Aikio også vært aktive medlemmer av gruppen. Prosjektene utforsker grensene mellom det private og det offentlige; mellom allemannsretten og privat eiendomsrett. Blant gruppens seneste prosjekter er Odelsgut og fantefølge, et omdiskutert offentlig kunstverk i Kvam i Innlandet fylke, som blant annet inkluderte en funnet møkkaspreder og skulpturelle kobberdetaljer laget av den rumenske kobbersmeden Lajos Gabor.

Denne utstillingen tar utgangspunkt i ideen om hvordan en retrospektiv dokumentasjon av FFBs praksis kunne ta form. En bygning som er inspirert av samiske Njalla (et stabbur eller lite lagerhus) er laget av gjenstander som stammer fra tidligere FFB-prosjekter. Å skulle lage en galleriutstilling inne i en hvit kube, basert på etterlevninger fra det som opprinnelig var spesifikke undersøkelser av offentlig rom, er på mange måter en paradoksal prosess. FFB benytter dette paradokset, ikke bare til en refleksjon omkring sin egen 10 år lange historie, men også til å stille spørsmål ved verdien av museumsobjekter, og hvordan gjenstander og materialer endrer status basert på institusjonell tilhørighet, fysiske rom og omkringliggende maktstrukturer. Lagerhuset både rommer (lagrer) og støtter (holder oppe) de samlede etterlevningene og ideene fra tidligere prosjekter.

Utstillingen inneholder også en ny film basert på opptak fra tidligere prosjekter; klippet sammen og redigert som et rytmisk visuelt essay, med en estetisk form som gjenspeiler FFBs arbeidsmetode. En ny vinylplate med tittelen An Architecture Celebrating The Failure Of Capitalism slippes i anledning utstillingen. Platen inneholder mange av FFBs samarbeidsprosjekter med lydkunstnere, skuespillere og musikere, og gjenspeiler gruppens langvarige interesse for lyd som et arkitektonisk materiale.

In parallel with the Festival Exhibition, Bergen Kunsthall presents a mini-retrospective exhibition by the architecture collective Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB) encompassing objects and archive material collected and produced by the group over the past decade.

Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (“For a denser concentration of the city”) is a group of architects based in Oslo and Tromsø. The project is an independent platform for critical investigations in architecture, working with 1:1 spatial installations and ephemeral environments. Their projects explore the freedom of bottom up decision making within the Scandinavian model for “appropriate behaviour” and regulations of the nation state. FFB was founded in 2010 by Joar Nango, Eystein Talleraas and Håvard Arnhoff. Since 2013 composer Ánndaris Rimpi and visual artist Matti Aikio have been working as members of the group. The projects explore the boundaries between the individual’s activity space and the common property of the community. Among FFB’s latest projects is Odelsgut og fantefølge, a much-discussed public artwork in Kvam, Innlandet County that includes parts from a muck spreader and copper work made in collaboration with the Romanian coppersmith Lajos Gabor.

This exhibition takes point of departure in the idea of what a retrospective documentation of FFB’s practice might look like. A construction inspired by the Sámi storage house Njalla is built out of objects from earlier FFB projects. The paradoxical process of staging a white cube exhibition out of remnants from what was originally context-specific investigations of public space becomes a way for the group to reflect not only on their ten year history, but also on the meaning and value of museum objects, and how the shifting status of materials is determined by institutions, spaces and power structures. The storage house simultaneously houses (stores) and supports (carries) the collective remnants and ideas from previous projects.

The exhibition also presents a new film which includes footage from various earlier projects; edited as a rhythmic visual essay and aesthetically mirroring FFB’s working methodology. A new vinyl record, titled An Architecture Celebrating The Failure Of Capitalism, is released on the occasion of the exhibition. The record incorporates a range of FFB’s collaborations with sound artists, actors and musicians, and can be seen as a documentation of their long-standing interest in sound as an architectural material.

 

Details

Start:
September 4, 2020
End:
November 8, 2020
View Event Website

Venue

Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5
Bergen, 5015 Norway
+ Google Map

Other

Åpningstider
Tir - søn 11-17 tor 11-20 (Gratis inngang mellom 17-20/ free entrance between 17-20)