Select Page
Utstillingsguide for Bergen er etablert for å synliggjøre en voksende og spennende samtidskunstscene i Bergen og omegn. Utstillingsguidens papirutgave vil i år bli publisert to ganger; mars og august, dekker fem måneder om gangen.

Vår: Mars, April, Mai,juni, juli. Høst: August, September, Oktober, November, Desember.

Utstillingsguide for Bergen is established to highlight a growing and exciting contemporary art scene in Bergen. Paper edition released in March and August, and covers five months at a time.

Spring: March, April, May, June, July.  Fall: August, September, October, November, December.

multiple guides
Utgis med støtte fra Bergen Kommune og Kulturrådet // Supported by Bergen Kommune and Kulturrådet
bergen kommune
kulturrådet

Kontaktinformasjon//Contact information:

post@utstillingsguide.no

Thea Haug

+47 96 22 55 90

Publisert av // Published by: Ingrid Bjørnseth, Randi Grov Berger, Thea Haug & Mario Urban Mannsåker.

Design & Web: Mario Urban 

Initiert av // Initiated by: Ingrid Erstad & Gyrid Øyen

PS. Vi beklager eventuelle feil i teksten.