Select Page
majoytter-rosa
18/6 – 22/6
Tors – Søn: 11.30 – 18.00
Vernissage:
18/6: 19.00

Utstillingen «Evading the Seven Nails» er kuratert og produsert av den bergensbaserte kunstnergruppen Ytter, og dette er den andre utstillingen de presenterer på Nobel Bopel på Møhlenpris gjennom sommeren 2014.

Velkommen til åpning onsdag 18. juni kl 19.00, Evading the Seven Nails del 2:

Georgia Rodger: Plane Chant

«Til Nobel Bopel har jeg laget en performance for flere utøvere med tekst i stor skala. Jeg har jobbet med en idé om en performativ skapelse, en omformende situasjon hvor selve arbeidsprosessen er det sentrale. Parallelt med at jeg lager et fysisk verk, arbeider jeg med lyd – jeg looper og legger lag på lag i en opphopende komposisjon. I denne metamorfosen forenes kropp, lyd og materiale i en flerdimensjonal helhet.

Jeg har begynt å ta i bruk poesi som en måte å sammenkoble ulike situasjoner og å knytte arbeidet mitt direkte til kildematerialet (ballader, fortellinger, sangtekster og andre slags dikt). Poesien refererer også til opplevelsen av og refleksjonen over hele kunstverket. De ulike stemmene og tidsintervallene blandes og henger seg opp i hverandre, noen ganger blir det pauser mellom, andre ganger overlapper de – ord kolliderer og det oppstår en kakafoni, en samtidighet.»

Georgia Rodger (f. 1984) er en britisk kunstner som nylig har fullført mastergraden i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun kommer opprinnelig fra Nordøst-England, men flyttet i 2004 til London for å studere skulptur ved Camberwell College of Arts. Hun fortsatte å bo og jobbe i London (som kunstner og musiker) før hun flyttet til Norge. Hun er også en del av Nordic Sound Art Programme.

Ytter oppstod som en reaksjon på manglende oppmerksomhet rundt bergensbaserte kunstnere og utstillinger. De siste årene har vi, på uregelmessig vis, tatt i bruk ulike plattformer innenfor billedkunstfeltet til produksjon og formidling av kunst. I tillegg til å skrive og dokumentere om et levende kunstfelt i Bergen på ytter.no siden 2008 har Ytter kuratert og fremmet lokal kunstnerisk aktivitet i flere internasjonale og nasjonale kanaler, og er en kunstnergruppe bestående av Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi.

 

«Evading the Seven Nails» is an exhibition curated and produced by the Bergen-based artist group Ytter, and this is the second exhibition they present through the summer of 2014.

Welcome to the opening 18th June at 19.00, Evading the Seven Nails part 2:

Georgia Rodger: Plane chant

«For Nobel Bopel I will present a performance for multiple performers with large-scale text. I’ve been working with the idea of Performative Making; a transformative process where the focus is on the act of making itself. In parallel to the creation of a physical work, I loop and layer sounds to make a cumulative composition. In this live metamorphosis, body, sound and material come together in time to create a multi-dimensional whole.

I’ve started working with poetry as a way to hold different situations in play and to draw directly from my source material (from ballad, stories and other poems and songs) and also on the experience of and reflection on the artwork itself. The different voices and time periods interact and jar at times, sometimes leaving gaps and sometimes layering on top of each other – as words collide, notating cacophony and simultaneity.

Holding on to time 
Holding – not stopping (a dead weight)
– not suspending (making it weightless)
…supporting the weight of time, keeping it going, at the rate of it’s own velocity.»

Georgia Rodger (b. 1984) is a British artist who has been studying on the MA in fine art at KHiB, Bergen Academy of Art and Design (2014). Originally from the North East of England, in 2004 she moved to London to study Sculpture at Camberwell College of Arts and continued to live and work in London (as an artist and musician) before coming to Norway. She is also part of the Nordic Sound Art Programme.

www.georgiarodger.co.uk

Ytter formed as a reaction to the lack of attention paid to Bergen-based artists and exhibitions. During recent years we have, irregularly, used various platforms within the field of visual art to produce and disseminate artistic practice. In addition to writing and documenting a vibrant local art scene in Bergen through ytter.no since 2008, Ytter has curated and shown local artistic activity nationally and internationally, and is an artist group consisting of Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand and Anne Marthe Dyvi.

 

Nobel Bopel
Welhavens gate 64
5006 Bergen
 
ytter@ytter.no