Select Page

25/10/2019 – 22/12/2019

Åpningstider:
tir– fre kl. 11–16
Lør-søn kl. 12–16

Vernissage:
25/10 kl. 18:00 – 21:00

KRAFT Bergen
Vågsallmenningen 12
http://kraftkunst.no

Svartjord er en kusntnergruppe som ble etablert i Oslo i 2014 bestående av Yola Maria Tsolis
Siren Elise Dversnes Dahle and Mari Østby Kjøll. I utstillingen på KRAFT vil de vise nye individuelle arbeider, samt ett nytt fellesprosjekt som knytter disse sammen. På KRAFT vil rommets arkitektur og karakter sette premissene for den kunstneriske undersøkelsen og være et startpunkt, både for de individuelle arbeidene og for fellesprosjektet.

Bakgrunnen for utstillingen er et ønske om å utvikle kunstneriske fellestrekk som finnes mellom kunstnerne, både i form av tema, teknikk, materialer og arbeidsmetode. Svartjord har jobbet sammen siden 2014, et samarbeidsprosjekt som kommer ut av en diskusjon omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. En sentral del av Svartjord sin metode ligger tett opp mot konseptet Open Source. Vi bruker og deler ideer, materialer og metoder fra hverandres praksiser, samt med andre samarbeidspartnere.

Foto: Fra utstillingen Meander på Ram Galleri i 2018. Fotograf: Istvan Virag.

Svartjord is an artist group founded in Oslo in 2014, with Yola Maria Tsolis
Siren Elise Dversnes Dahle and Mari Østby Kjøll

The name Svartjord (Mollisol) refers to the nutrient-rich soil found in the most fertile agricultural areas on earth. Each of Svartjord’s projects represents an artistic ecosystem where the given conditions provide fertile ground for the artistic work.

Ecology, spatial interventions, urbanity, and collectivity are central for the group’s ethos.
Svartjord explores a wide spectrum of spatial conditions and has collaborated with different artists and institutions during the last two years.