Select Page
S12_What dwells inside
30/8 – 6/10
Ons – Søn: 12-17
Vernissage: 30/8: 19.00
 

“What Dwells Inside” tar utgangspunkt i tre kunstneriske uttrykksformer; performance, installasjon og tressnitt.På en fascinerende måte omskaper kunstnerne verkene, ved hjelp av digitale redskap, til samtidsuttrykk som kan befinne seg et sted mellom underholdningsindustrien og nyhetsmedia  Morimura gjenskaper Vermeers “Piken med Perleøredobben”  i et videoverk, Kuriyama lyser opp selve Universet i sin installasjon av lysstoffrør og teamLab minner oss på vår hensynsløse utnytting av naturen i en digital animasjon.

Kuratert av Bjørn Inge Follevaag og Bergljot Jonsdottir i samarbeid med  IKKAN ART, Singapore og  Venice Projects og Glasstress Italia

“What Dwells Inside” is based on three traditional artistic expressions; performance, installation and woodblock print. It becomes fascinating, however, when the artists digitally manipulate the material to form new art – contemporary digital expressions somewhere between the entertainment industry and the news media.  Morimura re-enacts Vermeer’s “Girl With a  Pearl Earring” in a videoed performance, Kuriyama lights up the universe with his fluorescent tubes and teamLab address our lack of respect for nature in digital animation.

Curated by Bjørn Inge Follevaag og Bergljot Jonsdottir in cooperation with  IKKAN ART, Singapore og  Venice Projects og Glasstress Italia

Skostredet 12 / Sparebankgaten 4
5017 Bergen
www.s12.no
post@s12.no
55 31 53 10