Select Page

 

13/12/2016 

Åpningstider:

Tir kl. 20:00–24:00

 

I anledning lanseringen av The Imaginary Reader inviterer vi til slippefest i Bergen på Landmark/Bergen Kunsthall tirsdag 13. desember 2016. Den svenske kunstneren, forfatteren og musikeren Johannes Heldén leser fra sin seneste bok Astroekologi og det blir konsert med Stein Urheim & Mari Kvien Brunvoll.

Boken The Imaginary Reader er både en antologi med nyskrevne tekster fra ulike skribenter, kunstnere, kritikere, kunsthistorikere og filosofer og en utstilling i form av en bok, med mange kunstverk laget for boken.
Boken er ment som en ansats til å tenke rundt det imaginære og forholdet mellom fiksjon og virkelighet. Gjennom kunstverk, eksperimentelle tekster og refleksjoner gir den en rekke innspill og idéer knyttet til ulike aspekter ved det imaginære.

To mark the launching of The Imaginary Reader, we invite you to join us Tuesday 13 December 2016 at Landmark/Bergen Kunsthall. The artist, writer and musician Johannes Heldén reads from his latest book Astroekologi and there will be a concert with Stein Urheim & Mari Kvien Brunvoll.

The Imaginary Reader is both an anthology of commissioned texts by a variety of writers, artists, critics, art historians and philosophers and an exhibition in the form of a book with several artworks. The book is meant as a stimulus to thinking about the imaginary and the relationship between fiction and reality. By way of artworks, experimental texts and reflections it offers a range of angles and ideas on different aspects of the imaginary.

Landmark Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen

http://www.v-o-l-t.no