Select Page

Kabuso_VU2014

8/11 – 7/12
Tirs – Fre: 11 – 15
Lør – Søn: 11 –16
Vernissage:
Lørdag 8/11: 13.30
 

Utstillere: Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell Lerin, Bjørn- Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren Juell Kristensen og Tove Kommedal. 

Mennesket er et sammensatt vesen; parallelt med vår iboende egoisme er fellesskapet grunnleggende i vår tilværelse. Vi har behov for å høre til og har tallrike arenaer for vår trang til samhold og samhørighet.

Kunstprosjektene i Vestlandsutstillingen 2014 har som fellesnevner at de alle re ekterer over idéer omkring individet og fellesskapet. Mange av prosjektene har en tydelig psykologisk og/eller sosiologisk forankring. Noen av arbeidene har som omdreiningspunkt spørsmål omkring individet, andre belyser de ulike fellesskap vi tilhører.

De 20 verkene som utgjør årets utstilling gir oss muligheter for små innblikk i hver enkelt kunstners ulike synspunkt, men også en mulighet til å oppdage det vi har felles, det som binder oss sammen.

Lars Sture, London 02/01/14, Kunstnerisk leder for VU2014. 

Exhibiton presenting selected works by artists connect to Western Norway.

Kunsthuset Kabuso
Hardangerfjordvegen 626
post@kabuso.no
// kontakt@vestlandsutstillingen.no