Select Page

Rød over rosa (blå)

4/12-13/12

Åpningstider:
Lørdag – søndag 12.00-17.00
I ukedager etter avtale

Åpning:
4/12 kl 19.00

LIV TANDREVOLD ERIKSEN
Rød over rosa (blå)

Til sin utstilling på Tag Team Studio, viser Liv Tandrevold Eriksen arbeider som utfordrer definisjonen av tegning. I en bildeserie som kanskje best beskrives som ”tegnede malerier”, ser vi fargesterke former som veksler mellom å gi assosiasjoner til den tegnede streken, det malte penselstrøket, og noe som er nytt av vår tid: den digitale, fingermalte linjen som dannes mot en trykkskjerm. I tillegg til bildene inneholder ‘Rød over rosa (blå)’ fire papirskulpturer. Både i skulpturene og i bildene sine jobber Tandrevold Eriksen med å løse opp skillet mellom den forberedende skissen og det ferdige kunstverket. Hvert kunstverk kan betraktes som en fullstendig prosess – samtidig er de utstilte verkene resultater av hverandre.

/

For her exhibition at Tag Team Studio, Liv Tandrevold Eriksen presents works that challenge the concept of drawing. Through images that might best be described as “drawn paintings”, we see colourful forms that alternate between resembling the drawn line, the painted brush stroke, and the digital, finger painted line created on a touch screen. In addition to images, ‘Rød over rosa (blå)’ contains four paper sculptures. In her sculptures as well as in her drawn paintings, Tandrevold Eriksen attempts to dissolve the distinction between the preparatory sketch and the finished artwork. Each piece can be considered a complete process, but at the same time the exhibited works of art are results of each other.

+ + +

Tag Team Studio
Møllendalsveien 17
tag-team.no