Select Page

11/3 – 20/3 2016

Åpningstider:

TBA

Vernissage:

11/3 kl. 19.00

 

Kunstnerne Hilde Franzen, Line Anda Dalmar, Nina Bang Larsen og Kristin Velle-George jobber vanligvis med ulike tema og materialer. I tillegg er de basert i tre ulike byer. Gjennom dette prosjektet ønsker de likevel å utforske et samarbeidet der de skaper kunstverk sammen. De har valgt en metode som de kaller ukjent prosedyre. Hver kunstner mottar en Norgespakke fra hver av de andre kunstnerne. Pakken er fylt med materiale fra avsenderens atelier. Det kan være påbegynte kunstverk, utkast eller skisser, restmateriale eller noe annet som det aldri har blitt noe utav. Innholdet i de tre eskene skal i tiden før åpningen settes sammen til kunstverk av kunstnerne hver for seg. Under installeringsuka på verftet vil disse kunstverkene bli videreutviklet/manipulert og redigert av de andre kunstnerne. Hva som skjer når de begynner å blande seg inn i hverandres arbeider er umulig å forutse, og en av grunnene til at vi synes at dette er et spennende og utfordrende prosjekt.

“Unknown procedure”
The artists Hilde Frantzen, Line Anda Dalmar, Nina Bang Larsen and Kristin Velle-George usually works with different themes and materials. In addition, they are based in three different cities. Through this project, they want to explore the collaboration. They have chosen a method called; unknown procedure. Each artist receives a package from each of the other artists. The package is filled with material from the sender’s atelier. It may be commenced artworks, drafts or sketches, debris or anything that it has never been finished. The contents of the three boxes should in time before the opening assembled into artworks of artists separately. Under the installation at USF these artworks be further developed / manipulated and edited by the other artists. What happens when they start to interfere in each other’s works are impossible to predict, and one of the reasons we think that this is a exciting and challenging project

 

Visningsrommet USF

Georgernes Verft 12

usf.no