Select Page

07/02/2019 – 17/02/2019

Åpningstider:

Tor– €søn kl. 17–21

Vernissage:

The Atmospherics er ett av de pågående samarbeidsprosjektene til Trond Lossius og Jeremy Welsh. Gjennom feltopptak fanger de opp unike kvaliteter fra ulike naturlandskap og byrom. Materialet bestående av lyd og bilde som er spilt inn og som deretter blir filtrert, redigert, modifisert og mikset for å fremheve enkelte karakterer eller for å dempe andre. Intensjonen er ikke å dokumentere stedene, men heller å bygge opp en database med audiovisuelt materiale som kombineres på forskjellige måter i installasjonene på en slik måte at hver montasje blir et slag ’midlertidig sted’, konstruert av impulser fra ulike geografiske områder.

Siden 2014 har prosjektet forflyttet seg fra Bergen, Trondheim, Arendal, Førde, Utne og Campania, Italia, der det har vært presentert i ulike installasjoner med flerskjermsvideo og flerkanalslyd. Den nye filmen tilpasset kinoformatet, som har premiere ved Entrée, summerer opp hele dette prosjektet, og kombinerer materiale fra alle ulike faser og landsdeler.

Lossius og Welsh har samarbeidet i ulike situasjoner og prosjekter siden 2003. Sammen med maleren Jon Arne Mogstad, i gruppen LMW, produserte de en serie eksperimentelle installasjoner som kombinerte lyd, digitalbilder og maleri. Lossius og Welsh ledet også det kunstneriske forskningsprosjektet ’Re:place’ på Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2012-2013

The Atmospherics is one of the ongoing collaborative projects of Trond Lossius and Jeremy Welsh. Through field recordings they capture unique qualities from different natural landscapes and urban areas. The recorded audio and video material is then filtered, edited, modified and mixed to highlight some characters or to mute others. The intention is not to document the sites, but rather to build a database of audiovisual material that is combined in different ways in their installations, where each assembly becomes a “temporary place”, constructed of impulses from different geographical areas.

Since 2014, the project has moved from Bergen, Trondheim, Arendal, Førde, Utne and Campania, Italy, where it has been presented in various installations with multi-screen video and multi-channel audio. The new video adapted to the cinema format, which premieres at Entrée, summarizes this entire project, and combines material from all the different phases and parts of the country.

Lossius and Welsh have collaborated in various situations and combinations since 2004. Together with the painter Jon Arne Mogstad, in the group LMW, they produced a series of experimental installations that combined sound, digital images and painting. Lossius and Welsh were also leading the artistic research project “Re: place” at the Bergen Academy of Art and Design in 2012-2013.

Entrée

Markeveien 4b

entreebergen.no