Select Page

01/06/2019 – 04/08/2019

Åpningstider:

Tue– Fri kl. 11–16

Sat kl. 11–16

Sun kl. 12–18

Vernissage:

01/06 kl. 14:00 – 16:00

Installasjonen er del av en serie dokumentariske videoinstallasjoner kalt MASKEN. Maskens kraft er blitt brukt til å påvirke det guddommelige og det demoniske og framstille det avskyelige og det latterlige. Den er blitt brukt som fysisk og åndelig beskyttelse, og blitt benyttet i dramaterapi, i skuespill og i klovneri. Masken kan transformere bæreren til en annen. Dens egenskap er foruroligende i det den legger et nytt ansikt utenpå det gamle og kan representere det falske, det gjemte eller det undertrykte.

“Visiting an eminent doctor for his melancholia, the physician prescribed a night with the remarkable Grimaldi. After a pause, his patient hauntingly replied, “I am Grimaldi.”
(Wes D.Gehring: “Red Skelton The mask behind the mask”)

Klovnen er en universell arketype som finnes i en eller annen form i alle kulturer. Gjennom sin maske, gjemmer den det underliggende og kan reflektere og ventilere menneskelige følelser og tilstander i karikert form. Klovnen er en kroppsliggjøring av håp i møte med håpløshet og mulighet i møte med det umulige. Klovnen er en drømmer og en optimist som fargelegger Becketts kjente ord; “Ever Tried. Ever Failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

Videoinstallasjonen skildrer Arthur også kjent som Clown Vercoe og Arthuro i hovedrollen. Arthur deler erfaringer med kamera mens han gradvis legger masken sin. Metamorfosen skjer langsomt i det Arthur svinner mer og mer hen og klovnen tar over. Installasjonen rører ved hvem vi velger å være og tro på og hvordan vi er delaktig i å skape vår egen skjebne.

The installation is part of a series of documentary video installations called THE MASK. The power of the mask has been used to influence the divine and the demonic, to present the disgusting and the ridiculous, as physical and spiritual protection, and in drama therapy, in theatre, and by clowns. The mask can transform the carrier to another. Its quality is unsettling as it puts a new face upon the original, and it may represent the false, the hidden and the suppressed.

“Visiting an eminent doctor for his melancholia, the physician prescribed a night with the remarkable Grimaldi. After a pause, his patient hauntingly replied, “I am Grimaldi.”
(Wes D.Gehring: “Red Skelton The mask behind the mask”)

The clown is a universal archetype existing in all cultures. The subliminal hides behind his mask and can reflect and ventilate human feelings and conditions in a caricatured form. The clown embodies hope encountered with hopelessness and possibilities encountered with the impossible. The clowns is a dreamer and an optimist coloring the famous quote of Beckett: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

The video installation portrays Arthur, aka Clown Vercoe / Arthuro as the protagonist. Arthur shares his experiences with the camera as he gradually puts on his mask. The metamorphosis happens slowly as Arthur vanishes, and the clown takes over. The installation touches who we choose to be, or to believe and how we participate in the making of our destiny.

Oseana Kunst & Kultursenter – Galleri Hvelvet

Mobergsbakken 20, 5200 Os

www.griegsamlingen.no