Select Page

 

08/10/2016 – 11/12/2016

Åpningstider:

Tir–fre kl. 11:00–15:00

Lør–søn kl. 11:00–16:00

 

Vernissage:

08/10 kl. 13:30 – 16:00

 

Toril Johannessen presenterer prosjektet Unlearning Optical Illusions i Kabuso. Ved hjelp av forteljingane om persepsjonspsykologien sin bruk av optiske illusjonar og tekstilhistorie, rettar Johannessen merksemda mot korleis me nyttar augne våre – kva me faktisk ser, og knyter dette til kultur og kulturell identitet. Johannessen stillar i prosjektet saman to ulike biletkulturar og historiene deira: Forsking på geometriske optiske illusjonar, og ein variant av voksbatikk som er kjend for oss som afrikansk stoff.

Toril Johannessen presents the project Unlearning Optical Illusions in Kabuso. Through narratives of textile history and the use of optical illusions in perceptual psychology, Toril Johannessen calls attention to how we use our eyes – what we actually see – and associates it to culture and cultural identity. She juxtaposes two different visual cultures and their history: Research on geometric optical illusions, and a variety of wax batik known both as African fabrics and Dutch wax print.

Kunsthuset Kabuso

Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

www.kabuso.no