Select Page

24/05/2018 – 12/08/2018

Åpningstider:

tue– €sun kl. 11–17

€“thu kl. 11–20

Vernissage:

24/05 kl. 20:00 – 22:00

Selv beskriver Rødland de nye arbeidene på en liketil og nøktern måte: ”Utstillingen vil romme fargebilder av ansikter, kropper og tabletop-arrangerte objekter, samt dobbelteksponeringer i svart-hvitt, hovedsakelig fotografert i Los Angeles.” Beskrivelsen er en presis oppsummering av kunstnerens billedvokabular, men er neppe dekkende for den ambivalente erfaringen fotografiene er opphav til. I tillegg til portretter, er menneskekroppen like ofte representert med studier av kroppsdeler som hender, føtter, ankler, knær og ansikter – eller den opptrer som iscenesatte og typologiske ”karakterer” fanget midt i et pregnant øyeblikk. De isolerte kroppsdelene behandles på samme konstruerte møte som utvalget av gjenstander og overflater man møter i andre motiver.

Rødland himself describes the new works in a straightforward and matter-of-fact way: “The exhibition will feature colour photographs of faces, bodies and tabletop-arranged objects as well as double exposures in black and white, mainly photographed in Los Angeles”. The description is a precise summing-up of the artist’s visual vocabulary, but hardly covers the ambivalent experience to which the photographs give rise. In addition to portraits, the human body is just as often represented by individual body parts such as hands, feet, ankles, knees and faces — or it appears as staged, typologized “characters” captured in the midst of a telling moment. The isolated body parts are treated in the same constructed way as the selection of objects and surfaces encountered in other pictures.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers Allè 5

kunsthall.no