Select Page

11.07.2020 – 01.08.2020

Åpningstider:
Søn– lørkl. 10–22

Northing Space
Østre Skostredet 10
http://northing.no


Denne våren skulle kunstner og fotograf Maleonn (马良) fra Shanghai kommet til Bergen for å starte det ambisiøse samarbeidsprosjektet – Stage and Landscape med sin kollega Tonje Bøe Birkeland her i byen. Prosjektet var initiert og kuratert av Northing. Men pandemien stoppet alt slik det gjorde med de fleste av våre godt planlagte liv. Eller gjorde den det?

Noen ideer kan ikke stoppes. Etter flere møter i “skyen” bestemte de to artistene seg for å sette i gang samarbeidet uansett. Det førte til en vindusutstilling i Bergen sentrum der de to kunstnernes universer krysset for første gang, med Tonjes fotoer fra sin serie The Characters og Maleonns stilleben iscenesetting, med Tonjes fotoer som både inspirasjon og rekvisitter. I denne innstillingen er den blandede estetikken, det bisarre utseendet, til og med de uunngåelige kulturelle misforståelsene på en eller annen måte lovende at det vil være et fruktbart og interessant felleseventyr mellom de to kunstnerne i nær fremtid.

Om Stage and Landscape

Maleonn, kunstner fra Shanghai, er kjent for sine fantasifulle, teatralske fotografier, som iscenesettes i et avgrenset rom på hans atelier. Tidligere fotograferte han andre -skuespillere, modeller, betraktere- og skapte absurde narrativer og psykedeliske bilder. I motsetning til Maleonn, lar bergensbaserte kunstner Tonje naturen være bakteppe for sine iscenesettelser. Hun stiller seg foran kamera, i rollen som kvinne fra fortiden, i periodetro bekledning. Kontrasten appellerer til Northing, som tok initiativ fordi de ser for seg et møte med stort kreativt potensiale.


English
This spring, Shanghai-based artist and photographer Maleonn (马良) was supposed to join his colleague Tonje Bøe Birkeland in Bergen to start their ambitious collaborative project Stage and Landscape initiated and curated by Northing. But the pandemic stopped everything as it did to most of our well-planned lives. Or did it?

Some ideas are non-stoppable. After several meetings in the “cloud”, the two artists decided to let the collaboration kick off anyway. It resulted in a window exhibition in downtown Bergen where the universes of the two artists crossed for the first time, with Tonje’s photos from her The Characters series and Maleonn’s still life staging using Tonje’s photos as both inspirations and theatrical properties. In this setting, the mixed aesthetics, the curious scenario, and even the inevitable cultural misunderstandings are somehow promising, that there will be a fruitful and nevertheless interesting joint adventure between the two artists in the near future.

About Stage and Landscape

Maleonn, artist from Shanghai, is known for his imaginative and theatrical photographs carefully staged in a limited space in his studio. He took pictures of others – actors, models, or onlookers to create absurd visual narratives and psychedelic images. On the contrary, Bergen-based artist Tonje always approaches nature and the whole scenario around her for the stage – and poses for the photos herself – to subtly tell the fictional stories behind the apparently historical realistic pictures. Northing finds this dramatic contrast appealing and initiated this collaboration between these two artists with the hope that