Select Page

Tomoko-1

12/3 – 22/3
Tor-Søn//Thue-Sun: 12 – 17
Også åpent under Borealis program//Also open during Borealis program
Vernissage:
12/3: 18.00
 
 

Tomoko Sauvage har jobbet i mange år med utvikling av en egen instrument – en slags naturlig synthesizer i ‘waterbowls’. Vannfylte porselenskåler forsterket med hydrofoner (undervannsmikrofoner) som utforsker varierende vann former og elektro-akustiske fenomener.

Til denne installasjonen hvor vanndråper blir til et medium for vibrerende waterbowls, skapes en resonnerende rom, der krystall isblokker dryper notene til for å fremkalle en opplevelse av klokkespill og reflekterer lys.

Fargetonen til de tilfeldige dråpe slagverk er definert ved mengden av vann, forsterke dråpe for dråpe, reduseres med fordampning. Stykket holder en skjør balanse mellom kontroll og fare, orden og uorden, forgjengelighet og repetisjon.

Tomoko Sauvage has been working for many years on a self-developed instrument – kind of a natural synthesizer – ‘waterbowls’, water-filled porcelain bowls amplified with hydrophones (underwater microphones) in exploring all sorts of water forms and electro-acoustic phenomena such as feedback creating waving drones.

As a result of experimenting water droplets as means of vibrating waterbowls, the instrument has turned into a sound installation, like a resonating garden, using crystal ice blocks dropping notes, creating a web of chimes and reflecting light.

The tonality of the random droplet percussion is defined by the quantity of water, augmenting drop by drop, decreasing with evaporation. The play keeps a fragile balance between control and hazard, order and disorder, ephemerality and repetition. 

 

Lydgalleriet
Østre Skostredet 3
lydgalleriet.no