Select Page

The Resurrection

 

14/2 – 8/3
Tor//Thu: 16 – 20
Fre-Søn//Fri-Sun: 12 – 16
Vernissage: 14/2: 14.00
 
 

Åpning ved Aslak Høyersten, daglig leder VISP. Musikk ved Suzanne Starr.

Tom S. Kosmo Mezzontint og Tegning.

I en tid da bilder er allestedsnærværende og trivialiserte, har Kosmo vendt seg mot en anakronistisk og introvert billedverden. I bunnen av hans arbeider ligger alltid en historisk bevissthet. Mediets historiske tyngde er nettopp det som gjør det interessant, som gjør det til en scene. Gjennom å benytte tidligere tiders formuttrykk og medier, leker han med betrakterens lesning av billedspråk. Symbolbruken fra førmodernistisk kunst er byttet ut med vår tids mangel på entydige symboltolkninger og fremstår som underfundige og tvetydige. Kosmo tegner ikke fra naturen, men fra kulturens fremstillinger av den. Elementer fra både eldre kunst og illustrasjon, populærkultur, private fotografier og miniatyrmodeller utgjør referansematerialet for Kosmos høyst personlige “natur”. Utstillingen utfordrer både den kronologiske forståelsen av mennesket som siste og øverste nivå i evolusjonen, og av konseptuell kunst som siste og øverste nivå i kunsthistorien.

Arbeidene hans er kjøpt inn av Arbeidene hans er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kritikerlag og Nordnorsk Kunstmuseum. Kosmo har stilt ut omfattende i inn-og utland de siste årene, og kan nå også oppleve Vedholmen Galleri. 
Solo exhibition by graphic artist Tom S. Kosmo opens 14 February 14.00.
Mezzotint and drawings www.tomkosmo.no. Speach by Aslak Høyersten, Visp, and music by sing- and songwriter Suzanne Starr. Last day 08.03.

 

Galleri Vedholmen
Røttingeveien 23
vedholmen-galleri.com