Select Page

 

19/08/2016 – 25/09/2016

Åpningstider:

Fre–søn kl. 12:00–16:00

 

Vernissage:

19/08 kl. 19:00 – 22:00

HANSKEROMMET – TOM KOSMO – GRAFISKE VERK
Tom Kosmo viser grafiske verk i anledning hans nominasjon til Dronning Sonjas grafikkpris. Som eneste nordmann er Kosmo i 2016 nominert til den internasjonale grafikkprisen Queen Sonja Print Award, og tildelingsseremonien avholdes i Bergen, 26. august.

Kosmos verk henspiller både på grafikkens historie som vitenskapelig illustrasjon og på dens funksjon som portrettmedium og populærkultur.
Mot dette bakteppet utspilles hans høyst private mytologi, der hierarkier stadig endevendes for å se hva som faller ut. Mennesket er ikke hevet over naturen, samtiden er ikke over fortiden, kunsten er ikke over populærkulturen og det rasjonelle er ikke over drømmetilstanden. Mezzotint-teknikken utgjør i seg selv et paradoks i samtidskunsten: Den er langsom, utdatert og uegnet til store formater. I den forstand er dette dekadent kunst som fullt ut aksepterer å ikke ha noen åpenbar funksjon, verken ovenfor tidsånden eller politikken. I likhet med dekadensen på slutten av 1800-tallet, avviser den fremskrittstroen til fordel for esoterisk kunnskap. I en annen forstand er dette et selvbevisst prosjekt som ser med kritisk blikk på både fortidens og samtidens kunst, kunstens forhold til naturen og til bildekulturens malstrøm av tomme inntrykk.

Kunstgarasjens project room Hanskerommet presents prints by Tom Kosmo:

Kunstgarasjen is proud to present works by the only Norwegian nominee for the 2016 Queen Sonja Print Award, Tom Kosmo. The award ceremony takes place in Bergen on Aug. 26th.
The works of Kosmo reflects both the history of printmaking as scientific illustration as well as its role in portraiture and popular culture. Against this backdrop Kosmo´s own mythology is played out, where hierachies are constantly turned over to see what might fall out. Man is not superior to nature, nor the contemporary to the past or art to popular culture, reason does not take precedent over dreams. The technique of mezzotint is in itself a paradox in contemporary art, being slow, outdated and unsuited for large format works. In this context this is decadent art which accepts its lack of function, in the zeitgeist and in politics. Similarly to the decadence of the late 1800s it rejects belief in progress in support of esoteric knowledge. At the same time this is a project which consciously takes a critial glance at both the art of the present and the past, the relationship between art and nature and the empty impressions of the contemproary stream of images.

 

Kunstgarasjen

Møllendalsveien 15 5009 Bergen

www.kunstgarasjen.no