Select Page

27/05/2017 – 27/05/2017

Åpningstider:

lrd– €lrd kl. 14–15

Vernissage:

Event: Guidet lyttekonsert med Tine Surel Lange på Lydgalleriet 27.5. kl. 14.00

Lydbildene i Works for listening fremtrer som fysiske og taktile, og ofte abstrahert fra sin opprinnelige tilstand. Mange tror at hennes lydopptak er digitale og gjort på synthesizere, men i virkeligheten kan det være lyden av f. eks rennende vann som er selve lydkilden. Med Works for listening ønsker hun dermed å utfordre vår psykologiske kategorisering av lyd.

Tine Surel Lange er dansk-norsk kunstner og komponist med bakgrunn fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, Sonic College i Haderslev og Norge musikkhøgskole. Komposisjonene hennes spenner fra kammerensemble med live elektroakustisk musikk, der klassiske instrumenter kjøres gjennom et elektronisk oppsett med effekter på scenen, soundscapes, harde industrielle lyder, støy, grafikk og video. Hun tilhører en ny generasjon kunstere og komponister som jobber med 3D-lyd, surround og omsluttende lyd.

 

Event: Guided listening concert with Tine Surel Lange at Lydgalleriet 27.5. at 14.00

The sounds in Works for listening appear as physical and tactile, and often abstracted from their original state. Many believe that her sound recordings are digital and made with synthesizers; in reality it may be the sound of, for instance, running water being the sound source itself. With Works for listening her desire is to challenge our psychological categorization of sound.

Tine Surel Lange is a Danish-Norwegian artist and composer with background from the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen, Sonic College in Haderslev and The Norwegian Academy of Music. Her compositions range from chamber music ensembles with live electroacoustic music, where classic instruments are run through electronic layouts such as soundscapes, industrial sounds, noise, graphics and video. She belongs to a new generation of artists and composers who work with 3D audio, immersive and surrounding sound.

 

Lydgalleriet

Østre Skostredet 3, 5017 Bergen

www.lydgalleriet.no