Select Page

26/05/2017 – 24/06/2017

Åpningstider:

tor– €tor kl. 12–18

fre–€“son kl. 12–16

 

Vernissage:

26/05 kl. 18:00 – 21:00

I denne utstillingen viser Kunstgarasjen maleri av Therese Christensen (1946-2017).
Hovedvekten av utstillingen vil være malerier fra 2015 og 2016, men utstillingen vil og ta for seg verk fra tidligere som fører frem til hennes siste arbeider. De siste maleriene til Therese Christensen rommer et spekter av maleriske hendelser. Visuelt danner de åpne handlingsfelt hvor den vannfortynnede akrylmalingen får spille seg ut på mangfoldig vis. De er gjennomgående luftige, transparente, nærmest svevende – det duse bomullslerretet er hele tiden til stede med sin varme fargetone og som det fysiske grunnlaget for det som skjer på og i duken.
Therese Christensen var født i England og vokste opp i Oslo. Størsteparten av sitt liv har hun bodd, arbeidet og hatt sin base i Bergen.
Therese Christensens har ikke blitt vist i Bergen siden 2004.

This exhibition presents paintings by Therese Christensen (1946-217). Most of the works are paintings made in the period from 2015 to 2016, but the exhibition will also show earlier paintings leading up to these works. The late works of Therese Christensen touch upon a spectrum of painterly happenings. They are visual fields where the thinned-out acrylics act out in a range of ways. They are ethereal, transparent, nearly floating, the soft cotton canvas constantly present with it’s warm tone supporting that which takes place on and within the canvas.

Therese Christensen was born in England and grew up in Oslo. Most of her life she lived and worked and had her base in Bergen.

This is Therese Christensen’s first exhibition in Bergen since 2004.

 

Kunstgarasjen

Møllendalsveien 15

www.kunstgarasjen.no