Select Page

24/02/2017 – 26/02/2017

Åpningstider:

Fri kl. 19:00–21:00

Sat–Sun kl. 12:00–17:00

Vernissage:

24/02 kl. 19:00 – 21:00

TEXST GROUP lanserar sitt första zine; en sammansättning av texter och referenser som har uppstått genom gruppdiskussioner, referenser som alltför ofta blir förbisedda. TEXST GROUP är en öppen plattform där fokus är på experiment med textbaserade verk. En informell och självbestämmande grupp bestående av sex master studenter och enstaka bidragsgivare utanför masterprogrammet. Vi uppmärksammar att alla konstnärer på ett eller annat sätt använder sig av text och därför, utan att bestämma format, diskuterar vi text, skrivande samt ord på alla sätt och vis.

Detta zine är en samling av passager från böcker, dikter i process, färdigställda texter, sketcher eller idéer, definitioner av ord, och andra varianter av text. Vi tar noteringar om allt vi pratar om som en metod för att externalisera samlingen och katalogisera diskussionerna vi har. Detta används sedan för att skapa en ordbok med alla ord som dyker upp under mötena och som kräver definiering samt en summerande journal. Vi upprättar ett fundament av referenser och källor där resultatet av våra diskussioner och arbeten tillsammans kan skapa en komposition i detta zine. Zinets lansering i mitten av februari behandlar föregående termin. Zinet är gratis.

TEXST GROUP presents the launch of its first zine; an amalgamation of texts and expanded references that arise from the group discussion, references that all too often get passed over. TEXST GROUP is an open testing ground for text-based work, an informal and self-directed core group of six Masters Students with occasional contributors from outside the MA program. We acknowledge that all artists engage with text in some form or another and so, with no fixed format, we discuss text, writing, and words in any and every possibility.

The zine is a collection of passages from books, worked on poems, finished writings, sketches or ideas, definitions of words, and many other derivatives of text. Serving as a method of externalising the collections and cataloguing the discussions we have, we take note of everything that has been spoken about, creating a dictionary of all words that need defining throughout the meetings and a summary journal. The resulting discussions and works are presented around the backbone of references and sources that composite the zine. The zine’s release in mid-February will reflect on the previous semester. The zine will be free.

Bokboden

Marken 37

https://www.facebook.com/Bokboden/?fref=ts