Select Page
tk-owl copy
Tag Team
14/3 – 13/4
Lør – Søn: 12 – 17
Vernissage:
14/3: 20.00
 
Entrée
15/3 – 18/5
Tors – Søn: 12 – 16
Vernissage:
14/3: 20.00

Terence Koh har en variert kunstnerisk praksis, som spenner seg fra store rominstallasjoner og overskridende performance til små tegninger og poesi. Felles for arbeidene hans er at de tematiserer en slags lengsel etter noe ubestemmelig, som gjerne uttrykkes gjennom en sammenstilling av religiøse, kulturelle og historiske symboler i et absurd og poetisk visuelt univers. Reiseskildringen fungerer som et løst utgangspunkt for utstillingen som finner sted på både Tag Team Studio og Entrée, hvor også vandringen mellom visningsrommene gjøres til et sentralt element. Kuratert av Espen Johansen.

Terence Koh has a diverse artistic practice, spanning from large room installations and transgressive performance to tiny drawings and poetry. His works seem to express a sense of yearning for something undefinable, often through juxtaposing religious, cultural and historical symbols in an absurd and poetic visual universe. Travel literature functions as a loose point of departure for the exhibition located at both Tag Team Studio and Entrée, where also the walk between the venues is made a central element. Curated by Espen Johansen.

Tag Team
Møllendalsveien 17
tag-team.no
post@tag-team.no
95 96 77 83
 
Entrée
Nøstegaten 42
entreebergen.no
entree.randi@gmail.com
95 19 67 73