Select Page

10/05/2019 – 04/08/2019

Åpningstider:

Tir– Fre kl. 11–16

Vernissage:

ANN-BEATE TEMPELHAUG (1954)
Tempelhaug viser veggmonterte fat i ulike dimensjoner. Hun har i 2017 hatt atelier på Norsk teknisk porselensfabrikk i Fredrikstad, noe som har gitt nye muligheter for eksperimentering. Hun sier: Jeg arbeider for tiden med en serie porselensskiver og med store “flak” i steingods. Stadig undersøker jeg tiden; øyeblikkene, de lange livslinjene, og overgangene mellom dem. Dype inntrykk avtegner seg som teksturer i overflaten, fargeoverganger som øyeblikk- her og nå.

Ann-Beate Tempelhaug er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole med diplom i 1981.

ERIK GJEDREM (1959) Gjedrem har i 2017 hatt verkstedsplass på Norsk teknisk porselensfabrikk i Fredrikstad der han har forsket på alternative framstillingsteknikker for sin utstilling på KRAFT. I tillegg ønsker han å vise utvalgte verk fra de siste årene der temaet er bevegelse og indre tilstander.

Erik Gjedrem er utdannet fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen med hovedfag i 1989.

ANN-BEATE TEMPELHAUG (1954)
Tempelhaug shows wall-mounted plates of different dimensions. In 2017 she has had a studio at the Norwegian Technical Porcelain Factory in Fredrikstad, which gives new opportunities for experimentation. She says: I am currently working with a series of porcelain discs and with large “flakes” in stoneware. I am constantly investigating the time; the moments, the long lifelines, and the transitions between them. Deep impressions appear as textures in the surface, color transitions as moments here and now.

Ann-Beate Tempelhaug is a graduate of Bergen Kunstskraftskole with a diploma in 1981.

ERIK GJEDREM (1959) In 2017 Gjedrem had a workshop at the Norwegian Technical Porcelain Factory in Fredrikstad, where he researched alternative manufacturing techniques for his exhibition at KRAFT. In addition, he wants to show selected works from recent years where the subject is movement and inner states.

Erik Gjedrem graduated from the State College of Arts and Crafts in Bergen with a major in 1989.

KRAFT – PROSJEKTROMMET

Vågsalmenningen 12, 5805 Bergen

www.kraftkunst.no