Select Page

I 2019 er Tag Team gjort om til Skrivestue. Vi ønsker med dette å bidra til å kultivere et miljø hvor skribenter av ulik bakgrunn kan gå samtidskunstscenen i Bergen i møte. Skrivestue er et program som løper fra februar til og med november 2019. Som deltakere har vi invitert inn både nyetablerte og mer erfarne skribenter fra ulike fagområder: forfatterne Tora Sanden Døskeland og Henning Bergsvåg, musiker og litteraturviter Vilde Tuv, retoriker Mette Paust-Andersen, kunsthistoriker Caroline Larikka og kunstner Renate Synnes Handal. Tanken med Skrivestue er at man som deltaker skal få mulighet til å utvikle seg som kunstskribent, blant annet gjennom å prøve ut ulike formater – vi vil være åpne for både fag- og skjønnlitterære tilnærminger til det å skrive om kunst. Hver deltaker velger et fordypningsområde som de skal skrive om gjennom året: En kunstner med lokal tilknytning.

Det at Tag Team dedikerer 2019 til Skrivestue, innebefatter også en rekke arrangementer som er åpne for offentligheten – alt fra skriveworkshops til diskusjoner om kunstteksten til samarbeid med andre skrivende på kunstfeltet i Bergen. Følg med på facebooksidene våre for å holde deg oppdatert på det åpne programmet – du finner oss her: https://www.facebook.com/tagteambergen.

Når det gjelder utstillingsvirksomhet, kommer vi i mai til å holde deler av årets Bachelor-utstilling på Tag Team, med avgangsstudenter fra KMD. I tillegg kommer vi til å ha et eget utstillingsprogram som vil finne sted i offentlig rom og på alternative visningssteder.

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe, har lyst å stikke innom eller vil motta nyhetsbrevet vårt: post@tag-team.no.