Select Page

anna-kubista

21/11 – 23/11
Lør – Søn: 12 – 16
Vernissage:
Fredag 21/11: 19.00
 

Anna Kubista Löfman går tredjeåret på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Kubista jobber hovedsakelig selvbiografisk og legger mer fokus på hvordan du forteller en historie og hvordan du deler en følelse, enn teknikk. Hun er interessert i minnene, omgivelsene og historien, og betydningen av
hvordan de fortsetter å forme og legge igjen spor. Det vi har i vårt arkiv og hvordan du kan kontrollere minnene og sette spørsmålstegn ved de problemene som har vært eller vil oppstå.

Anna Kubista Löfman is a third year student at the Bergen Academy of Art and Design. Kubista mainly work autobiographical and the focus lays more on how you tell a story and how you share a feeling rather than the technique. The interest is in the memories, environment and the history and their impact of how it continues to shape and leave traces. What we have in our archive and how you can take control of the memories and question the problems that have been or will occur.

Galleri Fisk
Kong Oscars Gate 46
gallerifisk.no
gallerifisk@gmail.com