Select Page

22/11/2019 – 20/12/2019

Åpningstider:
tor kl. 12–18
fre– søn kl. 12–16

Vernissage:
22/11 kl. 19:00 – 23:00

Kunstgarasjen
Møllendalsveien 15
http://kunstgarasjen.no

«Svein Rønnings utstilling “Riding Fences” er en helt/delvis retrospektiv.
Riding Fences er et amerikansk uttrykk for når en ranger rir rundt sin eiendom eller sitt arbeidssted, for å sjekke farmens tilstand, et til tider ensomt arbeide hvor man gjør opp status og staker ut kursen for det videre arbeidet.

Arbeidene som vises er fra ca 1995 og fram til i år. Vi får se fotobaserte ting med hovedvekt på papir, men også lerret. Referansene i arbeidene går fra det ekspressive maleriet i USA til pop-art, og videre til en stille kontemplasjon over form og materiale, tid og tankearbeid. Det blir en rikholdig utstilling fra Svein Rønning, hvor han tar i bruk hele Kunstgarasjens lokaler.»

Svein Rønnings exhibition “Riding Fences” is a retrospective show. “Riding Fences” is an American expression for when a ranger rides around his property or work place, a sometimes lonlely undertaing where he takes stock and prepares a direction for the future work.

The works on display range from 1995 and up to date. We are shown works on paper based on photography, as well as large works on canvas. The references in the works vary from American expressive painting to Pop.Art, and further to a quiet contemplation of form and matter, time and content. This is very rich exhibition from Svein Rønning, where he uses all of Kunstgarasjens large space.