Select Page

22/02/2018 – 18/03/2018

Åpningstider:

sat– €sun kl. 12–16

Vernissage:

22/02 kl. 19:00 – 21:00

Installasjon BASE tar utgangspunkt i visningsrommets eksisterende karakter.
Nieminen ønsker i dette prosjektet å visualisere refleksjoner rundt det essensielle, tilstedeværende og langsomme i naturen og natur som ressurs til stadig endrende informasjonsflyt og ny teknologi.

Installation BASE is based on the existing character of the exhibition space.
Nieminen wants in this project to visualize reflections around the essential, present and slow in nature and nature as a resource for ever changing information flow and new technology.

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3, 5037 Bergen

galleri.christinegaard.no