Select Page

06.03.2020 – 09.08.2020

Åpningstider:
Ons– Søn kl. 12–16

KUNSTHALL 3,14
Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen
https://www.kunsthall314.art/


Sunah Choi er interessert i abstraksjonsprosesser som brukes på konkrete tidsperioder, steder og fenomener. Hennes omfattende installasjon som består av modulære stålkomponenter og monokrome og gjennomskinnelige lysbildeprojeksjoner, undersøker gjenstandens substans og formelle struktur. Ved å løse observasjoner i komposisjoner og arrangementer eller kondensere dem i skulpturer, utforsker hun den estetiske kvaliteten til utvalgte aspekter av den kulturelle kulturen. Hun liker å la seg inspirere av steders egenart, så for Kunsthall 3,14 er de nye verkene spesielt stedsrelatert og tematisk utforsker de bank som idé. Følelser, oppfatninger, atferd rundt penger som et fenomen i historisk perspektiv så vel som i vår egen samtid står sentralt som omdreiningspunkt for utstillingen.


English
Sunah Choi is interested in processes of abstraction as applied to concrete moments in time, places, and phenomena. Her extensive installation that consists of modular steel components and monochrome and translucent slide projections probe the substance and formal structure of objects. By resolving observations into compositions and arrangements or condensing them in sculptures, she explores the aesthetic quality of selected aspects of vernacular culture. She likes to be inspired by the specificity of the place, so for Kunsthall 3,14 new works that make special reference to the place will deal artistically with associative topics, which revolve around bank as idea. The exhibition will deal with the emotions, perceptions, behavior around money as a phenomenon in history as well as in the present.