Select Page

17/02/2018 – 19/02/2018

Åpningstider:

sat– €sun kl. 12–17

Vernissage:

16/02 kl. 19:00 – 21:00

I samtal kring konst blir ofta storleken central och
ofta eftersträvas att göra så stort som möjligt, men vi vill

utforska och lyfta fram miniatyrens kvalitéer. Du uppmanas ofta

att ta mer plats ”att man inte bara ska sitta vid sitt skrivbord

och pilla utan man ska ut och göra något stort” vi ville göra en

samlingsutställning som manifesterar det antimonumentala!

Där besökaren får ägna uppmärksamhet åt det lilla och intima vilket också blir

fysiskt påtagligt tack vare Bokbodens storlek.


In conversations about art, the size often becomes central and
Often endeavors to do as much as possible, but we want to

explore and highlight the qualities of the miniature. You are often invited

to take more space “not only to sit at their desk

and make small things without going out and doing something big” we wanted to do one

collective exhibition that manifests the anti-monumental!

Where the visitor has to pay attention to the small and intimate which also becomes

physically significant due to the size of the bookstore.

Galleri BokBoden

Marken 37, 5017 Bergen

http://galleribokboden.net/