Select Page

12/12/2017 – 17/12/2017

Åpningstider:

Tir– €Søn kl. 00–00

Vernissage:

12/12 kl. 19:00 – 21:00

Skade Henriksen (1988)

Skade sitt arbeid har dype røtter i naturen og fokuserer på en ikke-antroposentrisk ontologi. Hun har arbeidet med temaer som fornemmelse av tid, konstruksjon og dekonstruksjon av eksistens. Det siste året har hun derimot fokusert på et pågående prosjekt ved navn “I N S E A R C H O F S I L E N C E”. Hva betyr stillhet? Hva er stillhet? Finnes stillheten? Skade er tredjeårs BA-student ved Institutt for Kunst, UIB. Hun jobber innen en rekke medier, fra leire til tegning, lyd, video og tekst.

Med utstillingen “Light is moving / In the silent” gjøres galleri Bokboden om til en storskala lysboks.

“Har du følt den store, hvite stillhet . . .”

-R.W. Service

Skade Henriksen (1988)

Skade’s work is deeply rooted in nature, focusing on a non-anthropocentric ontology. She has been working with themes such as perception of time, construction and deconstruction of existence, however her main focus the past year is an ongoing project titled “I N S E A R C H O F S I L E N C E”. What does silence mean? What is silence? Can silence be found? Skade is a third year BA-student at the department of fine art, UIB. She works in a wide range of mediums, from clay, to drawing, sound, video and text.

“Light is moving / In the silent” with this exhibition gallery Bokboden will be presented as a large scale light box.

“Have you known the Great White Silence . . .”

-R.W Service

Galleri Bokboden

Marken 37

galleribokboden.net