Select Page

15.02.2020 – 19.04.2020

Åpningstider:
ons– søn kl. 12–16

Vernissage:
14/02 kl. 19:00 – 21:00

S12 Galleri og Verksted
Bontelabo 2
http://www.s12.no


I arbeidet sitt tar Simone Fezer for seg skjørheten og den gjensidige avhengigheten ved alt liv, og har som mål å skape tverrfaglige og oppslukende omgivelser. Hun arbeider ofte sammen men andre kunstnere, og bruker gjerne både installasjon, performance og multi-media, når hun skaper scener betrakteren kan entre og utforske.

I forbindelse med utstillingen i S12 utforsker hun naturen i området rundt Bergen med glassdekkede bokser og rammer på hodet eller andre steder på kroppen. Hun utforsker vårt forhold til strukturer og hvordan de former vår opplevelse av verden, hun snakker også om identitet og å se utover og innover.

Foto og video av disse utforskingene vil bli del av en stedsspesifikk installasjon hun lager under sitt gjestekunstneropphold i S12. De vil bli vist i de samme rammene, plassert i en større struktur bestående av levende planter, som vokser ut av organiske glassformer med tekstile vedheng og treplanker fra tradisjonelle norske hus.

Hun vil også vise en truende kjøttfull sky, ispedd store, blanke og skinnende speilbelagte sfærer, som hviler på tynne grener plantet i svarte blomsterpotter av plast, som sakte vil forsvinne i bølgene til et stigende hav.

Dette er første gang Fezer stiller ut i Norge.


English
In her work Fezer addresses the fragility and interdependency of all life and aims to create interdisciplinary and immersive environments. She often works together with other artists, bringing together installation, performance and multi-media, creating stages for the viewer to enter and explore.
For the exhibition at S12 she is exploring the the nature surrounding Bergen wearing glass-covered boxes and frames over her head or on other parts of her body. She is exploring our relationship to structures and how they shape our view of the world, also talking about identity, looking out and looking in.
Photos and videos of these ventures will be part of a new site-specific installation made during her residency. They will be shown in the same frames, set within a larger structure that will be made up out of live plants, growing from organic blown glass parts with textile appendixes, and the wooden planking of traditional Norwegian houses.
She will also be showing a looming fleshy cloud, interspersed with large, shiny and bright mirrored spheres, resting overweight on the thin branches of shrubs in black plastic flower pots, slowly disappearing into the waves of a rising sea.

This is the first time Fezer is exhibiting in Norway.