Select Page

10.01.2020 – 23.02.2020

Åpningstider:
tor kl. 12–18
fre– søn kl. 12–16

Vernissage:
10/01 kl. 19:00 – 23:00

KUNSTGARASJEN
Møllendalsveien 15, 5009 Bergen
http://kunstgarasjen.no


Fredag 10 .januar 2020 Kl. 19:00 åpner Kunstgarasjen utstillingen SILJE HEGGREN Silje Heggren er en bergensbasert billedkunstner og kunsthistoriker som primært jobber med maleri. Som billedkunstner er Heggren usedvanlig opptatt av evighetsmaskiner, hydrauliske pumper, svevende byer, kompliserte konstruksjoner, og det nylig oppdagede materialet tidskrystaller. De siste årene har forskningshistorie, og hvordan mennesker forholder seg til ny viten, vært en viktig kilde til inspirasjon for kunstneren. Silje er opptatt av hvordan ny kunnskap former måten vi ser verden på; hvordan det påvirker selve måten vi tenker på. Vanligvis jobber Heggren i perioder på noen år med større maleriserier, som på en eller annen måte henger sammen tematisk sett. Tidligere har hun blant annet malt bilder av berusede og hedonistiske mennesker på byen, av flyplasser og mennesker som venter på å reise, og av surrealistiske byscener. Selv om Heggrens malerier har forskjellige temaer, er de stort sett malt med samme teknikk; med klart avgrensede og monokrome fargeflater satt stramt opp mot hverandre. Teknisk sett er dette en omstendelig og tidkrevende måte å male på, som krever dyp konsentrasjon og mye tålmodighet. Fargebruk og utforsking av fargeklanger, er et viktig element i alle Siljes bilder. På Kunstgarasjen vil Heggren vise utvalgte bilder fra maleriseriene Utopolis og Time Crystals. Parallelt med Heggrens utstilling, vil det vises utstillingen “HOW BEAUTILFUL – HOW CATASTROPHIC” av kunstneren Simone Hooymans. Utstillingene vises frem til 23. februar 2020. *** ÅPNING FREDAG 10. januar Kl. 19:00 Kunsthistoriker, kunstformidler og foredragsholder Renate Rivedal (Kunstforedrag.no ) vil holde åpningstalen.


English
Friday Jan. 10, 2020 at 7pm, Kunstgarasjen will open the exhibition SILJE HEGGREN. Silje Heggren is an artist and art historian based in Bergen, working primarily with painting. She is particularly interested in perpetual machines, hydraulic pumps and floating cities – and the newly discovered matierial “time crystals”. Lately, the history of science and our attitude to new research, has been an important source of inspiration to the artist.
Her paintings are painted in acrylic, with clearly defined monochrome colour fields clearly contrasting each other. Technically this is a time consuming way of painting, requiring deep concentration and patience.

Alongside Heggrens exhibition, Kunstgarasjen will be showing “HOW BEAUTIFUL – HOW CATASTROPHIC” by the artist Simone Hooymans.
The exhibitions last until Feb. 23. 2020.