Select Page

lydgalleriet_liden

29/11-29/12
Tors – Søn: 12-17
Vernissage: 29. 11: 19.00
 

Prosjektet tar form som et samarbeid basert på felles tematikk, uttrykt gjennom ulike arbeidsformer og strategier, men presentert som et hele der ulike verk fra de to kunstnerne inngår i et felles uttrykk.

Lidén og Jonsson er representanter for en ny generasjon billedkunstnere som arbeider med lyd som interessefelt, både konseptuelt og fysisk. De utgjør et svært viktig tilfang i norsk kunstoffentlighet og Lydgalleriet er ønsker å bidra til å bygge deres kunstnerskap.

Lidén and Jonsson are representatives for a new generation of visual artists that work with sound as a field of interest, both physical and conseptual.

 This project is a cooperation based on a mutual theme expressed through different types of work and strategies, but presented as a whole where different works from the two artists come together.

Østre Skostredet 3
www.oestre.no
post@oestre.no