Select Page

02/09/2017 – 01/10/2017

Åpningstider:

Man– €Fre kl. 11–16

Sat kl. 11–16

€Sun kl. 12–18

Vernissage:

02/09 kl. 14:00 – 16:00

Ved en sammenstilling av maleri, skulptur og et videoarbeid, inviterer Sif Ankergaard betrakteren inn i noe som kan oppleves som en scene fra et fantasilandskap. Et landskap der impulser fra romantikkens landskapsmaleri blandes med konseptuelle grep og en lekende, men samtidig nitid tilnærming til både motiv og teknikk slik vi kjenner dem fra både 1800-tallet og nyere kunsthistorie. Arbeidenes inspirasjon ligger i landskapene som omgir henne daglig, de hun møter på reiser, i fantasier, drømmer og minner, men også i postkortenes idylliske klisjeer og den enkle skjønnheten vi kan finne i landskaper fra gode skrekkfilmer.
Å male et landskap er for Sif Ankergaard en erfarings- og læringsprosess. Hun maler det hun ser, samtidig som hun tillater at fragmenter fra drømte og tidligere sette landskap blander seg med bildet hun maler her og nå. Som ung samtidskunstner er hun bevisst landskapsmaleriets historisitet; altså den ideologiske pregningen bildene har fra tiden og samfunnet de oppsto i, og som nødvendigvis vil være en annen i dag. Tilnærmingen hennes er en slags «learning by doing», en utvikling av forståelse gjennom direkte erfaring av landskapet og oppøvelsen av teknikker for å gjengi det. Slik vil arbeidene hun viser i utstillingen variere fra briljante skystudier til naivistiske, nærmest barnlige fremstillinger av ulike motiver.
Sif Ankergaard har master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen i 2015 og bachelor fra Gerrit Rietveld Akademi i Amsterdam i 2013 og har stilt ut omfattende både i Norge og internasjonalt, blant annet ved Hordaland Kunstsenter og Kunsthall 3,14 i Bergen, ved Kunsthal Aarhus i Danmark, Galleria Grefti i Umbertide, Italia, Belitz Hailstade i Tyskland og Oude Kerk i Amsterdam. Sif Ankergaard er født i Danmark og bor og arbeider i Bergen.

By assembling painting, sculptures and a videowork, Sif Ankergaard invites us into something that may be experienced as a scenery from a fantasy landscape. A landscape where impulses from the sceneries of Romanticism blends with conceptual methods and an simultaneously playful and thorough approach to motives and techniques as we know them from the 19th century as well as recent Art History. She practices a kind of “learning by doing” and the exhibited works vary from brilliant cloud studies to naivistic, almost childlike executions.

Sif Ankergaard holds a Masters of Fine Art from the Bergen Academy (2015) and a Bachelore from the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam (2013).

Oseana Kunst & Kultursenter – Galleri Hvelvet

Mobergsbakken 20, 5200 Os

http://www.oseana.no/griegsamling