Select Page

05/03/2018 – 11/03/2018

Åpningstider:

tue– €sat kl. 10–17

Vernissage:

 05.03.18 kl. 17:00 – 19:00

Seirin Hyung er en koreansk maler, der for tiden er på Artist Residency Program på KHmessen i tre måneder.

‘Iridescent Moment’ kommer til å bli en Seirin Hyungs soloutstilling i Bergen, og presenterer spesielt landskap og stilleben

male serie mens hun bor i Norge.

Seirin bruker landskap og stillbilder som et medium for å visualisere følelser i denne digitale tiden. Hun er fokusert på

ideer om frykt, isolasjon og bekymringer som kommer fra omgivelsene. Spesielt håndteringen av følelse av fremmedgjøring som er

avledet fra moderne digitaliserte samfunn og kultur.

Nøye observerte ikonografiske periferier av digital verden utvikler Seirin sitt eget originalspråk mens hun skildrer

fremmedgjort virkelighet. Søker etter ektheten i flommen av voldelige og irriterende visuelle sjokk, kommer hun tilbake til

tradisjonelle maleri prosesser. Solid gradering av den danner vanligvis en bakgrunn for maleriet og brukes som motiv til

filtrer den visuelle informasjonen. Samtidig gir denne teknikken Seirin uttrykk for alienasjon og uro

Seirin Hyung is a Korean Painter, currently stays Artist Residency Program at KHmessen for three months.

‘Iridescent Moment’ is going to be a Seirin Hyung’s solo exhibition in Bergen, especially presenting landscape and still-life

painting series while she staying in Norway.

Seirin brings landscape and still life images as a medium for visualizing emotions in this digital era. She focused on the

ideas of fear, isolation, and anxieties that come from surroundings. In particular, they deal with a sense of alienation

derived from modern digitalized society and culture.

Carefully observing iconographic peripheries of digital world Seirin develops her own original language while she portrays

alienated reality. Seeking for the authenticity in the flood of violent and irritating visual shocks, she comes back to

traditional painting processes. Solid gradation of the usually forms a background for the painting and is used as a motif to

filter the visual information. At the same time, this technique allows Seirin to express the notion of alienation and unease.

Galleri BokBoden

Marken 37, 5017 Bergen

http://galleribokboden.net/