Select Page

28.02.2020 – 12.04.2020

Åpningstider:
tor– søn kl. 12–16

Vernissage:
28/02 kl. 18:00 – 21:00

Entrée
Markeveien 4b
http://entreebergen.no


Entrée vil presentere Sara Wolferts installasjon Head Channel & Lion – Waking of the Sleeping Lion Ear, et arbeid som har oppstått fra hennes interesse i en opphavsrettslig sak rundt en berømt sang, mest kjent som ”The Lion Sleeps Tonight” med tidligere titler som ”Wimoweh” og ”Mbube”. En sang som vi nordmenn nok kjenner best fra filmen ”Lion King”. Sangen, som har vært en megahit flere ganger (i forskjellige former) under 1900-tallet, ble emne for skandale da det kom frem i begynnelsen av 2000-tallet at den opprinnelige opphavsmannen helt hadde blitt slettet fra historien om sangens opprinnelse. Salomon Linda, opphavsmannen, var aktiv som sanger i Johannesburg i første halvdel av 1900-tallet. Han døde fattig i 1962, omtrent rundt samme tid som do-wop-bandet The Tokens på den andre siden av Atlanteren slapp megahit-varianten av hans låt. Under sangens lange seierstog, har den blitt samplet og kopiert av flere ulike artister og plateselskap uten noen referanse til Salomon Linda. Det skulle ta mange tiår med transatlantisk transaksjon, kontrovers og fullverdig tyveri, før sannheten til denne sangen ble oppdaget. Da historien endelig ble fortalt, fikk det oppmerksomhet og opprop med ringvirkninger som førte til rettslig påtale, mot alle odds. Sara Wolfert bringer historien inn i et bredere rammeverk, med en installasjon som vil inkluderer skulptur, animasjon og performative element.


English
Entrée will present Sara Wolfert’s installation Head Channel & Lion – Waking of the Sleeping Lion Ear, a work that has arisen from her interest in a copyright case around a famous song, best known as “The Lion Sleeps Tonight”, with previous titles “Wimoweh” and “Mbube”. A song that Norwegians probably know best from the movie “Lion King”. The song, which has been a major hit several times (in various forms) during the 20th century, became the subject of scandal when it was revealed in the early 2000s that the original author had been completely erased from the history of the song’s origins. Solomon Linda, the author, was active as a singer in Johannesburg in the first half of the 20th century. He died as a poor man in 1962, around the same time that the do-wop band The Tokens, on the other side of the Atlantic, dropped the mega hit version of his song. Through the songs’ long and prosperous path, it has been performed, sampled, copied and used by several different artists and record companies without there being any reference to Salomon Linda. It would take decades of transatlantic transaction, controversy and full on theft before the truth of the song was brought into light. When the story was finally told, it received attention and the ripple effects that would eventually lead to legal prosecution in a situation ‘against all odds’. Sara Wolfert brings the story into a broader framework.