Select Page

28/04/2017 – 07/05/2017

Åpningstider:

ons– €son kl. 12–18

Vernissage:

28/04 kl. 19:00 – 22:00

Sara Plantefève-Castryck, masterstudent i kunst, er valgt ut til å vise sitt arbeid under denne vårens MA-uke.

Sara Plantefève-Castrycks arbeider undersøker ideen om en enkelhet bestående av mange lag, gjennom å eksperimentere med bruk av mønster og farge med utgangspunkt i publikum og arkitektoniske omgivelser. I sin utstilling ved Hordaland kunstsenter, fører Plantefève-Castryck sammen kunstnerbokformatet, tegninger og performativitet.

Sara Plantefève-Castryck (f. 1990, Belgia) har en bachelorgrad i grafisk design og en mastergrad i tekstildesign fra Sint Lucas Ghent i Belgia. Hun studerer for tiden ved masterprogrammet i kunst, Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen). Sara Plantefève-Castryck jobber ofte med stedsspesifikke installasjoner der hun undersøker optiske illusjoner og oppfordrer publikum til å agere med omgivelsene på ulikt vis. Arbeidene hennes befinner seg et sted mellom tegning, skulptur og installasjon.

MA-uken er et samarbeid mellom Hordaland kunstsenter og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen). To ganger i året inviteres MA-studentene i kunst til å søke om utstillingsplass på Hordaland kunstsenter.

Sara Plantefève-Castryck, master student in fine arts, is selected to exhibit her work for this spring’s MA Week.

Sara Plantefève-Castryck’s work investigates the idea of a multi-layered simplicity by experimenting with the use of pattern and colour in reference to the audience and architectural spaces.

For her exhibition, Plantefève-Castryck is bringing together artist books, drawing, and performance.

Sara Plantefève-Castryck (b. 1990, Belgium) has a bachelor degree in graphic design and a master degree in textile design from the Sint Lucas, Ghent, Belgium. She is a student at the master programme of the Faculty of Fine Art, Music and Design at the University of Bergen (formerly known as Bergen Academy of Art and Design).Sara Plantefève-Castryck often works with site-specic installations where she plays with optical illusions and encourages the viewer to perceive and move through space in different ways. Her work exists in a space between drawing, sculpture and installation.

The MA Week is a collaboration between Hordaland Kunstsenter and the Faculty of Fine Art, Music and Design at the University of Bergen (formerly known as Bergen Academy of Art and Design). Twice a year the MFA students are invited to submit proposals for an exhibition to be realised at Hordaland Kunstsenter.

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17

kunstsenter.no