Select Page

<img src=ma-uke-an-artists-guide-to-seeing-an-exhibition-1.jpg>

28/04/2017 – 07/05/2017

Åpningstider:

ons– €son kl. 12–18

Vernissage:

28/04 kl. 20:17 – 19:00

Sara Plantefève-Castryck, masterstudent i kunst, er valgt ut til å vise sitt arbeid under denne vårens MA-uke. Sara Plantefève-Castrycks arbeider undersøker ideen om en enkelhet bestående av mange lag, gjennom å eksperimentere med bruk av mønster og farge med utgangspunkt i publikum og arkitektoniske omgivelser.

I sin utstilling ved Hordaland kunstsenter, fører Plantefève-Castryck sammen kunstnerbokformatet, tegninger og performativitet. Bøkene hun presenterer er trykte for hånd og baserer seg på kunstnerens arkiv av tegninger. Hver bokside har blitt utførlig valgt ut og komponert i henhold til de andre – som lekne verktøy for å utforske installasjonen gjennom kunstnerens øyne.

Todimensjonale tegninger i gallerirommet blir aktivert av den besøkendes bevegelser. Seeren kan bære en bok rundt i rommet, og holde den foran seg for midlertidig å aktivere tegningene til å bli tredimensjonale, bevegelige skulpturer. Gjennom å lekent utforske relasjonen til publikum, oppstår midlertidige lag inne i gallerirommet. Publikummeren blir en avgjørende kobling mellom boken og den romlige installasjonen.

Sara Plantefève-Castryck jobber ofte med stedsspesifikke installasjoner der hun undersøker optiske illusjoner og oppfordrer publikum til å agere med omgivelsene på ulikt vis. Arbeidene hennes befinner seg et sted mellom tegning, skulptur og installasjon.

Sara Plantefève-Castryck (f. 1990, Belgia) har en bachelorgrad i grafisk design og en mastergrad i tekstildesign fra Sint Lucas Ghent i Belgia.

 

Sara Plantefève-Castryck, master student in fine arts, is selected to exhibit her work for this spring’s MA Week.

Sara Plantefève-Castryck’s work investigates the idea of a multi-layered simplicity by experimenting with the use of pattern and colour in reference to the audience and architectural spaces.

For her exhibition, Plantefève-Castryck is bringing together artist books, drawing, and performance. The books are handprinted and based on the artist’s drawing archive. Each page has been carefully selected and composed in relation to one another – playful tools to explore the installation through the eyes of the artist.

Two-dimensional drawings in the gallery space are activated by the audience’s movements. The viewer carries the book around the space, holding it in front of her-/himself and so temporarily activating the drawings into three-dimensional moving sculptures. Through audience exploration and play, temporal layers are created within the gallery space. The audience is an important link connecting the book and installation.

Sara Plantefève-Castryck often works with site-specic installations where she plays with optical illusions and encourages the viewer to perceive and move through space in different ways. Her work exists in a space between drawing, sculpture and installation.

Sara Plantefève-Castryck (b. 1990, Belgium) has a bachelor degree in graphic design and a master degree in textile design from the Sint Lucas, Ghent, Belgium.

 

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17, 5005 Bergen

kunstsenter.no