Select Page

22/03/2019 – 24/03/2019

Åpningstider:

Lør– Søn kl. 15–18

Vernissage:

22/03 kl. 19:00 – 22:00

I utstillinga ”Innsnurt” synas skulpturar laga med fluebinding som medium. Fluebinding er eit tradisjonshandverk kor man som menneske lagar imitasjonar av insekt av materiale frå fuglar for å fange fisk. Ved å inngå i ein relasjon til andre dyreartar gjennom observasjon, nytte og ernæring oppstår spørsmål kringom korleis vi påverkar kvarandre.�
Korleis vil insektet sjå ut i framtida, og vil dei i det heile finst?

Sara Kollstrøm Heilevang bur og arbeider i Bergen. I praksisen hennar arbeidar ho med skulpturelle og grafiske uttrykk som omhandlar økologiske og sosialpolitiske temaer.

Prosjektrom C4 er et kunstnerdrevet, nullbudsjetts-, ad hoc og laissez-faire prosjektrom for alle varianter samtidskunst.

The exhibition “Innsnurt” shows sculptures Heilevang has made using fly binding techniques.
Fly binding is a traditional craft where humans make imitations of insects with parts of birds in order to catch fish. Through observing, using and nourishing ourselves by consuming other animals we enter a relationship that questions how we affect and relate to each other.
What will insects look like in the future? Will they even exist?

Sara Kollstrøm Heilevang lives and works in Bergen. In her practice she explores the ecological and sociopolitical through sculpture and graphics

Prosjektrom C4 is an artist run, no budget, ad hoc and laissez-faire project room for contemporary art of all disciplines.

Prosjektrom C4

C. Sundts gate 4

https://www.facebook.com/prosjektromC4/