Select Page

22/11/2019 – 19/01/2020

Åpningstider:
Tir– søn kl. 11–17
Tor kl. 11–20

Vernissage:
22/11 kl. 20:00 – 02:00

Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5
http://kunsthall.no

Sandra Mujingas utstilling i Bergen Kunsthall blir kunstnerens største hittil, og presenterer en ny storskala videoinstallasjon i kombinasjon med et utvalg nyere arbeider fra de seneste årene.

I Bergen Kunsthalls største utstillingssal vil Mujinga presentere et nytt verk hvor en hologramlignende videoprojeksjon inngår i en romlig installasjon med et spesialkomponert lydspor. I et rom uten klare avgrensninger svever de projiserte bildene i et tilsynelatende tomt mørke. En karakter med vagt menneskelige trekk flyter inn og ut av omgivelsene i en verden som ikke ligner vår egen.

Utstillingen ”SONW – Shadow of New Worlds” samler og viderefører en rekke temaer Mujinga har arbeidet med de siste årene. Her utforsker hun blant annet forholdet mellom synlighet og usynlighet som overlevelsesstrategier – både i relasjon til sicence fiction og vår samtids politiske virkelighet.

Til Mujingas utstilling i Bergen Kunsthall planlegges også en serie arrangementer med performance, foredrag og debatter. I forlengelsen av utstillingen vil det også bli publisert en bok med nye tekster som springer ut fra utstillingsprosjektet.

Sandra Mujinga (f. 1989, Goma, Den demokratiske republikken Kongo) er en norsk kunstner og musiker som bor og arbeider i Oslo og Berlin.

Sandra Mujinga’s exhibition at Bergen Kunsthall will be the artist’s largest to date, and presents a new large-scale video installation in combination with a selection of works from recent years.

In Bergen Kunsthall’s biggest exhibition gallery Mujinga will present a new work where a hologram-like video projection forms part of a spatial installation with a specially composed soundtrack. In a space with no clear demarcations the projected images hover in an apparently empty darkness. A character with vaguely human features floats in and out of the surroundings in a world that is unlike our own.

The exhibition “SONW – Shadow of New Worlds” gathers and develops a number of themes Mujinga has worked on over the past few years, where she explores among other things the relationship between visibility and invisibility as survival strategies – relating both to science fiction and the political reality of our time.

For Mujinga’s exhibition at Bergen Kunsthall a series of events is also planned with performances; lectures and debates. In relation to the exhibition a book will also be published with new texts that arise from the exhibition project.

Sandra Mujinga (b. 1989, Goma, Democratic Republic of the Congo) is a Norwegian artist and musician who lives and works in Oslo and Berlin.