Select Page

 04/10/2019

 

Vernissage:
04/10 kl. 20:00 – 24:00

Lydgalleriet
Østre Skostredet 3
http://www.lydgalleriet.no

Gentle Hearts Edition

En hørbar kveld lån Lydgalleriet der flere lydformer støtes sammen; susende, utsugende, sprutende, gjentagende og til tider rytmiske.

Blue Rinse Gentle Hearts Edition vil være noe som gir gjenklang i ørets hulrom og bryter ut i en kveld med eventyrlysten lytting. Det syntetiserte, konkrete og talte blir sydd sammen for å skape et intimt møte som agiterer den tidsmessige tilstedeværelsen av en uendelig nedtegnet fortid.

Mens vi lytter, skal vi aldri føle oss komfortable; forvirret av frekvenser, sinuser og lyder til en tilstand av mild hjertesorg, bankende på en måte som ikke kan dokumenteres, men bare føles.

Gentle Hearts Edition

An audible evening where multiple sound forms converge; hissing, droning, spluttering, repeating and at times rhythmical.

Blue Rinse Gentle Hearts Edition will be something that resonates in the cavities of the ear and splays out into an evening of adventurous listening. The synthesised, concrete and spoken will be stitched together to create an intimate encounter that agitates the temporal presence of an infinitely recorded past.

Whilst listening, we should never feel comfortable; bewildered by frequencies, sines and noises into a state of gentle heartache, throbbing in a way that can’t be counted but only felt.