Select Page

13/05/2016 – 05/06/2016

Åpningstider:

Tir–fre kl. 11:00–17:00

Lør–søn kl. 12:00–16:00

Vernissage:

13/05 kl. 18:00 – 20:00

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) viser smaksprøver fra møbelutstillingene i Stockholm Furniture Fair og Salone del Mobile Milano. Studenter og forskningsmiljøet ved KHiB, samt anerkjente designere, viser arbeider med et felles utgangspunkt i materialet tre.

Dagens krav om bærekraftige løsninger og en miljøvennlig livsstil har ført til økt fokus på bruk av fornybare materialer. Utstillingen vil utforske og reflektere over bruken av trevirke, både i dagliglivet og i produksjon. Hva betyr materialet for opplevelsen av sanselighet i rommet? Hvordan fungerer treet i forbindelse med akustikk, taktilitet, vibrasjoner, smak, duft og varme? Hvordan kan tre bidra som en viktig og positiv stimulans, og skape opplevelse innen universell utforming?

The Bergen Academy of Art and Design (KHiB) showcase samples from the Stockholm Furniture Fair and Salone del Mobile Milano. Students and academic staff at KHiB, along with renowned designers, present works with a common root in wooden materials.

Today’s requirements regarding sustainable solutions and environmentally friendly ways of living have stimulated to an increased focus on the use of renewable resources. This exhibition will explore and reflect upon the use of wooden materials, both as a material in everyday life and as a production material. What does the material mean for the experience of sensuousness in a room? How does the wood interact with acoustics, tactility, vibrations, taste, smell, and heat? How can wood contribute as an important and positive stimulus, and at the same time create valuable experiences within design for universal accessibility?

KRAFT

Vågsallmenningen 12

www.kraftkunst.no