Select Page

01/05/2016 – 31/05/2016

Åpningstider:

Ons-søn 12.00 – 17.00

Vernissage:

20/05 kl. 19.00 – 21.00

Rui Sasaki (jp) er en konseptuell kunstner som hovedsakelig arbeider med gjennomsiktige materialer som glass og is. Gjennom kunsten sin undersøker hun ofte forholdet mellom kropp og omgivelser. Dette er også tema for den prosessbaserte utstillingen hun skaper i S12.  Her kan publikum følge med på utviklingen av arbeidene frem til åpningen 20. mai.

Rui Sasaki is a Japanese conceptual artist mainly using transparent materials such as glass and ice. In S12 she will be showing process based solo exhibition where visitors can follow the development of her work until the official opening the 20th of May.

S12 Galleri og Verksted

Skostredet 12

www.s12.no