Select Page

10.01.2020 – 23.02.2020

Åpningstider:
Tir– Fre kl. 11–17
Lør– Søn kl. 12–16

Vernissage:
10/01 kl. 18:00 – 20:00

KUNSTHALL 3,14
Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen
https://www.kunsthall314.art/


Rocky Hortons aktuelle prosjekt responderer på maleriet “Flowers in a Wooden Vessel” av Jan Brueghel den eldre laget i 1606-07. Hortons referanseramme kan sees opp mot Heidegger utsagn om å se seg selv i et tenkt speil av åndelighet der bildet av den andre flyktig reflekteres. Alt begynner med et forhold, i møtet og fornemmelsen av den andre. Horton fanger i sine arbeider nettopp det som er innenfor språket og det som er utenfor og igjen for oss å oppdage. Det som vi overser og velger å ikke vie oppmerksomhet i vår kultur.


English
Rocky Horton´s work explores the liminal. His recent project is a response to the work “Flowers in a Wooden Vessel” by Jan Brueghel the Elder created in 1606-07. Perhaps as a result of the de-mystification of the post-enlightenment world or the unwillingness/inability to understand the miraculous, the work attempts reclaim images as transcendent or magical and not just aestheticized objects. At the same time, they recognize the inability to reclaim or understand them as such. Overall, like art in contemporary society, the theme is hope and failure and hope again.