Select Page

overby

29/8 – 19/10
Tirs – Søn: 11-17
Tors: 17-20 (gratis inngang)
Vernissage:
29/8: 20.00

 

Til tross for en svært omfattende og variert produksjon er Robert
Overby (1935-1993) blant de best bevarte hemmelighetene i amerikansk
etterkrigskunst. Selv om han nesten ikke stilte ut sine arbeider mens
han levde, bygget han opp en eksepsjonell og mangfoldig samling
arbeider av både skulptur, installasjon, maleri, fotografi, trykk og
collage.

Denne utstillingen er den hittil største presentasjonen av Overby i
Europa, og samler arbeider innenfor ulike medier fra hele hans
karriere. Utstillingen viser hans voksende innflytelse på et økende
antall yngre kunstnere, og fremhever hvordan man kan finne en
sammenheng og et gjennomgående fokus i det som ellers fremstår som en
svært pluralistisk og uensartet produksjon. Dette er kanskje noe av
et som gjør at hans arbeider fremstår både tidsriktige og kontemporære, sett med dagens øyne. Overbys kunstneriske praksis var

dypt personlig, og utviser et utrettelig engasjement og tro på
kunsten som et verktøy til å undersøke den menneskelige tilstand, fanget i en strøm av stadig forandring.

Kuratert av Alessandro Rabottini ved Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea i Bergamo, med Martin Clark, direktør i Bergen
Kunsthall.

 Despite his prolific and diverse practice, Robert Overby (1935-1993)
 remains one of the best-kept secrets of Post-War American Art. Whilst
 rarely exhibiting during his lifetime, he nonetheless built up an
 extraordinary and multi-faceted body of work encompassing sculpture,
 installation, painting, photography, print and collage.

 This exhibition, the largest on Overby organized in Europe to date,
 brings together works produced across his career in every medium. It
 demonstrates his growing influence on an increasing number of younger
 artists, highlighting that despite the multifarious, pluralistic and
 seemingly disparate nature of his production, one can trace an
 extraordinary coherence, consistency and depth. It is perhaps what
 makes his work appear so timely and contemporary to our eyes today.
 His was a deeply personal practice, restlessly engaged with a belief
 in art as an ongoing investigation of the human condition, captured
 in a constant state of flux.

 Curated by Alessandro Rabottini, Curator at Large of the Galleria
 d’Arte Moderna e Contemporanea in Bergamo, with Martin Clark,
 Director of Bergen Kunsthall.

Rasmus Meyers Allé 5
kunsthall.no
bergen@ kunsthall.no