Select Page
rita_marhaug_trykkeriet
9/11 – 13/11
Man – Søn: 20-
Vernissage: 9/9: 20.00

Rita Marhaug (1965) avsluttet nylig sitt professorat i grafikk ved Kunst og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt storutstillingsaktivitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hennes arbeid spenner fra tradisjonelle uttrykk som tegning og grafikktil installasjoner og performance. Denne gangen vender hun tilbake til tresnittet.

Rita Marhaug (1965) recently finished her professor position at the Bergen Academy of Art and Design. She has been exhibiting extensively both locally, nationally and internationally. Her work varies between traditional mediums such as drawing and printmaking to installations and performance. This time she is returning back to woodcut.

Fjøsangerveien 70A
www.trykkerietbergen.no
contact@trykkerietbergen.no
458 74 994