Select Page

13/10/2017 – 15/10/2017

Åpningstider:

lør– €søn kl. 12–16

Vernissage:

13/10 kl. 19:00 – 21:00

“blister / brumm” er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Rhiannon Inman-Simpson og Johanna Lettmayer. For Lydgalleriet presenterer de en bok i storformat trykket med brevpress og monotrykk. Publikum vil møte en fragmentert tekst som en auditiv installasjon sentrert rundt oversettelsesprosessene mellom skriftspråk til talespråk til trykksak og tilbake til talespråk. Samtale og oppmerksomhet angående det romlige og det kroppslige, samt eksperimentering med språk er hovedtemaene for “blister / brumm”.

“blister / brumm” is an ongoing collaborative project between Rhiannon Inman-Simpson and Johanna Lettmayer. For Lydgalleriet they will present a large format book printed with letterpress and mono printing. The audience will encounter a fragmented text as an auditive installation that centres around the processes of translation from written language to spoken language to printed matter and back to spoken language. Conversation, methods of registering spaces and bodies as well as experimentation with language are the main themes of “blister / brumm”.

Lydgalleriet

Østre Skostredet 3, 5017 Bergen

www.lydgalleriet.no