Select Page

Vernissage fredag 18-21
Lørdag 12-16
Søndag 12-15

En installasjon med fokus på fragmenter, materiale, lys og mørket, der Renate Prokopcika utforsker identitet, tilhørighet, tid og rom.

Black Balsam og forfriskninger vil bli servert, velkommen.

Galleri Fisk

Kong Oscars Gate 46,

5017 Bergen