Select Page

 

24/09/2016 – 30/10/2016

Åpningstider:

Fre–søn kl. 12:00–16:00

Tor kl. 16:00–20:00

Vernissage:

24/09 kl. 14:00 – 16:00

 

Skulpturene til Reinhard Haverkamp kan beskrives som lek med form og materiale.
I det formale samspillet mellom flere elementer utforskes egenskapene av rommet som utfolder seg mellom disse i ulike kombinasjoner. Samtidig tas det hensyn til forutsetningene som konstituerer objektet i den fysiske verden slik at fenomener som tyngdekraft, materialspenning, potensiell energi eller balanse ofte er opprinnelse for valg av formene. Elementene skulpturene er satt sammen av spiller sammen både formmessig og konstruktivt. Arbeidene kan oppfattes som skulpturelle kommunikasjonsmodeller der ikke bare skulpturelementene kommuniserer med hverandre, men også med betrakteren ved å legge vekt på betydningen av varierende synsvinkel eller direkte bevegelse av objektet som fører til skiftende bilder (kinetiske skulpturer).

The sculptures made by Reinhard Haverkamp could be described as playing with form and material.
In the formal interaction between several elements explored the properties of the space that unfolds between these in different combinations. Meanwhile, consideration is given to the conditions that constitute the object in the physical world so that phenomena such as gravity, material tension, potential energy or balance often are the origin for the final selection of the forms. The elements from which the sculptures are composed by, are playing together both structurally and constructively. The works can be seen as sculptural communication models where not only sculptural elements communicate with each other but also with the viewer by emphasizing the importance of varying angle or direct movement of the object leading to changing images ( kinetic sculptures ) .

Vedholmen Galleri

Røttingevegen 23. 5216 Lepsøy

www.vedholmen-galleri.com